Dermoid Kist

dermoid-kist

Dermoid kist tüm over tümörlerinin %10-15’ini oluşturur. Ensık görülen germ hücreli tümördür. Ayrıca 20 yaşın altında görülen over tümörleri içinde ilk sırada yer alır. Tüm over tümörleri içinde ise ikinci sırayı alır. Her yaşta görülebilmekle beraber 20-40 yaşta daha sık rastlanır.Bu nedenle gebelikte karşımıza çıkma olasılığı artar. %12 oranında çift taraflıdır ve aynı overde birden fazla odak bulunabilir. Dermoid teratomda hakim olan doku genellikle deri ve deriye ait yapılar olduğu için yüzyılı aşkın bir süredir kulanıla gelmiş yanlış bir isimlendirmedir. İyi incelendiğinde her üç germ yaprağına (ektodermal, mezodermal , endodermal elemanlar) ait dokular görülür. Tümörün içerdiği elemanların matürasyon derecesine göre tümör benign ya da malign olarak sınıflanır.

Dermoid Kist Çeşitleri

Malignite oranı %1-3 civarındadır ve eğer malign ise bu genellikle epidermoid kanserdir. Daha az olarak adenokanser, sarkom, troidkarsinomu, karsinoid ve malign melanom görülür. Genellikle 10-15 cm çapındadır. Makroskopik olarak kalın opak beyaz renkte bir duvarı vardır. Kist açıldığında sık olarak saç, kemik, diş, kartilaj ve yağa benzeyen koyu kıvamlı bir sıvı içerdiği gözlenir . Ortalama bir dermoid kistte kist duvarının bir yerinde lokalize olan çekirdek bir doku mevcuttur, burada her üç germ yaprağından elemanlar bulunmaktadır (Rokitansky’nodülü , meme, insüler çıkıntı). Yeterli miktarda troid dokusu içerirse struma ovarii denen hipertroidi tablosu ortayaçıkar. Kistin içindeki yağımsı metaryale karşı yabancı cisim reaksiyonu gelişir.

Ultrasonografik olarak hiper ve hipoekojen alanlar içeren tipik görüntü vardır. Konvansiyonel radyografiler kalsifikasyon gösterebilirler. Klinik olarak genellikle bulgu vermezler ancak karın ağrısı görülebilmektedir. Karın ağrısı uzun sapı olan kistin torsiyone (kendi etrafında dönüp sıkışması) olması nedeniyledir. Ağrının şidetti torsiyonun derecesi ile paraleldir. Kist pedikülünde meydana gelen hafif burulmalar hastada gelip geçici ağrılara yol açabilir. Bu durumda tedavi o overin çıkarılmasıdır. Nadir olarak tümörün perfore olması ve içindeki materyalin batın içine yayılması da mümkündür, bu durumda kistin içindeki yağlı madde kimyasal peritonitise yol açmaktadır, tedavisi cerrahi olarak tümörün çıkarılması ve peritonun yıkanarak yabancı maddeden temizlenmesidir. Nadiren hasta hipertiroidizm bulguları ile başvurur. Dermoid kist saptanan kişiler genellikle üreme çağında olan ve infertilite problemi olabilecek kişiler olduğu için cerrahi girişim sırasında overlerin mümkün olduğu kadar korunması önem kazanmaktadır. Cerrahi girişimler esnasında makroskopik olarak normal görünen diğer overde gelecekte laparotomi gerektirecek yeni bir dermoid kist gelişme şansı %3 civarında bulunduğundan, çok gerekmediği sürece diğer overden biyopsi alınması önerilmemektedir.

"Clear Cell"*Adenomu Berrak Hücre

Çok nadirdir. Şu ana dek literatürde 12 vaka bildirilmiştir.Ortalama görülme yaşı 45’dir. Hemen tamamen tek taraftadır. Histolojik olarak genellikle düzgün bazen lobüle kist duvarı vardır. Kist sıvısı berraktır. Fibrokartilaginöz stromada tübüler yapılar halkalar halinde düzenlenmiştir.