Folikül Kisti

folikul-kisti

Folikül kisti ovülasyon (yumurtlama) olmaması ve folikülün büyümeye devam etmesi nedeniyle meydana gelir. Gergin ve içinde berrak sıvı bulunan kistler oluşur. Genellikle birden çok sayıda ve iki taraflı olurlar.Büyüklükleri genellikle 3 cm’yi pek aşmaz ve nadiren 4 cm’e ulaşırlar. Büyük folikül kistleri ise yumurtlama tedavisi esnasında ovülasyon indüksiyonu amacıyla eksojen gonadotropin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilir.

Kistin Evreleri

Bazen olgunlaşan bir folikül çatlayamaz, içinde ovum (yumurta hücresi) ölür ancak folikül büyümeye devam eder. Kist olsun ya da olmasın folikül östrojen salgılamaya devam eder ve haftalar süren bu östrojen salgısı nedeniyle rahim  iç duvarında kalınlaşma  (endometrial hiperplazi)  meydana gelir. Hastada amenoreyi  (adet görülmemesi) takiben düzensiz kanamalar olur. Kanamaların ağrısız olması abortus (düşük) ve dış gebelikle karışmasınıönler. Muayenede uterus hafif büyük bulunur,overde kistik oluşum saptanır. Buklinik tabloya sıkça rastlanmaktadır.

Folikül Kisti Tehlike Arz Eder Mi?

Yumurtalık kisti, kadınlarda sık sık meydana gelen bir sorundur. Hormon dengesinde görülen çeşitli bozulmalar, kist oluşumuna sebep olur. Kistler genellikle içi jelimsi olan yapılardır. Folikül kisti de bu grubun bir alt üyesidir. Folikül kistleri genellikle kendiliğinden kaybolur ve tedavi gerektirmez. Dolayısıyla, anormal bir durum olmadığı takdirde, korkacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Ancak kist tanısı kadını muayene ederek hemen konamaz reprodüktif çağda,5 cm’den küçük, mobil kistik kitlesi olan kadın 1 ay sonra tekrar muayene edilmek üzere çağrılır. Kist genellikle 1-2 siklüste kendiliğinden kaybolacaktır. Kistin gerilemesini kolaylaştırmak için gonadotropinleri baskılamak amacıyla oral kontraseptifler (doğum kontrolhapları) verilebilir.Takip sırasında gerilemeyen , giderek büyüyen ya darüptüre (kistin patlaması) ya da torsiyone (kendi etrafında dönüp sıkışması) olarak akut batın kliniği ile karşımıza çıkan kistlerde ameliyat yapmak gerekir. Ameliyat sırasında saptanan kist overe zarar vermeden çıkarılmalıdır.