Gebelik Testleri

gebelik-testi

Erken dönemde en hassas gebelik testi çeşitleri serum hCG seviyesindeki değişiklikleri ölçenlerdir. hCG beta-subunitleri ile yapılan testler daha doğru sonuçlar vermekte olup bunlarda daha az çapraz reaksiyon görülür. Fertilizasyondan (döllenmeden) 8 gün kadar sonra sinsityo-trofoblast tarafından yapılıp, hemen arkasından maternal serumda (annekanında) tespit edilebilen hCG (human chorionic gonadotropin) konsepsiyondan (döllenmeden) 60-70 gün sonra en yüksek seviyesine erişmekte ve serum seviyeleri 50.000 mIU/cc üstüne çıkmaktadır. Bu seviye ikinci ve üçüncü trimesterde düşme gösterir. İdrar değerleri serum seviyeleri ile orantılı olarak değişiklikler gösterir.

İmmünolojik Testler

Bu testler, polipeptid protein olan hCG’nin antijenik özelliklerine dayanarak yapılırlar. Mevcut testlerde lateks partikülleri veya sensitize olmuş eritrositlerin direkt veya indirekt aglutinasyonu kullanılmaktadır. Test süresi 2 dakika ve 2 saat arasında değişmekte olup beklenen adet tarihinden 4-7 gün sonra pozitif cevap alınabilmektedir. Proteinuri, immunolojik bazı hastalıklar, Luteinizan Hormon (LH) ve bazı trankilizan ilaçlar testin sonucuna menfi tesir ederler. İmmünolojik idrar testleri ancak 8 ila 12 haftalar arasında güvenirlilik kazanır.

Radiommünoassay (R.I.A) ; Erken gebeliklerde R.I.A. hassas ve spesifik bir test olup bazı laboratuarlarda 2-4 mIU/cc gibi düşük dozlarla bile tespit edilebilir. Evde yapılan testler (İdrada gebelik Testi, Plano Test) Gebelik testi veya diğer adı ile “plano test” eczanelerden kolayca temin edilebilen ucuz ve basit bir yöntemdir.

Bunlar immünolojik testler olup ilk sabah idrarı ile yapılır. İdrada gebelik testini aç veya tok yapmanız fark etmez. Gebelik testinde gebeliğin saptanabilmesi için embryonun rahim içine yerleşmiş olması gerekir. Bu nedenle test en erken yumurtlamadan sonraki 8-9. günde saptanabilir.

Geç Yumurtlamada Gebelik Testi Durumu

Ancak yumurtlamanın geç olması, embryonun beklenenden daha geç yerleşmesi gibi nedenler ile bu dönemde yapılan idrar testi genelde negatif çıkar. Bu dönemde yapılan gebelik testinin negatif çıkması hatalı negatif anlamına gelmez ve hamile olmadığınızı göstermez. En akılcı ve ekonomik yaklaşım adet kanamasını beklemek eğer gecikme olursa test yapmaktır.

Test sonucunun negatif olduğu hallerde, test 1-2 hafta sonra tekrar edilmeli, hala negatif ise diğer amenore sebepleri araştırılmalıdır. İnfertilite (kısırlık) tedavilerinde yumurta çatlatmak amacıyla yapılan hCG enjeksiyonları sonrasında da hatalı pozitif sonuçlar görülebilir. Bu nedenle test son hCG enjeksiyonundan 10-14 gün sonra yapılmalıdır. Bu testlerin duyarlılığı en fazla adet gecikmesinden 1 hafta sonra olmakta ve %97’ye kadar çıkmaktadır. Piyasada satılan değişik markalardaki idrar testleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle kullandığınız testin kullanma talimatını mutlaka dikatlice okuyunuz. Gebelik testinin sonucu okunurken testin kullanma kılavuzunda belirtilen zaman süresince beklenmelidir.

İdrar testinde ;

  • Tek çizgi çıkar ise negatif, yani hamile değilsiniz.
  •  Çift çizgi çıkar ise pozitif, yani hamilesiniz.
  • İkinci çizgi silik ise şüpheli olarak değerlendirilir. (2-3 gün sonra tekrar et). Muhtemelen bir gebelik vardır fakat test erken yapılmıştır.