Klamidya Enfeksiyonu (Chlamydia Trachomatis)

klamidya

Günümüzde cinsel ilişki ile bulaşabilen hastalıkların en önemlileri arasında yer almaktadır. Çoğunlukla rahim ağzına yerleşir ve tüplere yayılıp PID denilen pelvisde enfeksiyona neden olabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Avrupa’da 1 milyon salpenjitis olgusunun 600 000’inde etkenin klamidya olduğu ve bunların 120 000’inin infertilite ile sonuçlandığı iddia edilmektedir. Klamidyalar doğumda anneden yenidoğana bulaşarak göz infeksiyonları ve pnömoniye yol açabilirler.Bu çocuklarda ilerleyen yıllarda kronik obstrüktif akciğer hastalığı gelişebilmektedir.Vakaların bir bölümünün belirtisiz seyretmesi, tarama testlerinin önemini artırmaktadır.

Sebepleri ve Bulguları Nelerdir?

Etkenin ülkemizdeki görülme sıklığı tam olarak bilinmemektedir.Tanı konulmuş olguların az olması ya ülkemizde az görüldüğünü ya da yetersiz değerlendirilme olguların atlandığını düşündürmektedir.

Kadınlarda genital klamidya enfeksiyonu genellikle bulgu vermez. En sık görülen bulgular akıntı ve dizüridir (idrar yaparken yanma). Klamidyalarla oluşan servisitiste akıntının belirgin bir özelliği yoktur. Menstrüasyon aralarındaki minör kanamalar klamidyaların oluşturduğu endometritise bağlı olabilir. İlerleyen enfeksiyon tüpleri tuttuğunda  bile belirtiler gonokok enfeksiyonlarıyla kıyaslandığında daha hafiftir. Kadınlardaki tek taraflı kronik konjonktivit olgularında klamidyadan şüphelenilmeli ve eşlik eden bir genital enfeksiyon olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer salpenjitis sonucu kalıcı tüp hasarı gelişirse sonuç infertilitedir yani kısırlıktır. Tek bir salpenjitis atağından sonra hastaların %10’unda infertilite gelişir. İki atak sonrasında bu oran%20’ye, üç atak sonrasında ise %50’ye ulaşmaktadır. Salpenjitis olgularının yarısından fazlasından Chlamydia Trachomatisin sorumlu olduğu düşünülürse bu mikroorganizmanın infertilitede oynadığı rol daha iyi anlaşılır. Salpenjitis olgularından sonra ektopik (dış) gebelik riski yaklaşık 10 kez artmaktadır.

Klamidya Enfeksiyonunda Görülen Hastalıklar

Klamidya enfeksiyonunda görülebilen hastalıklar; Üretritis ,Servisitis, Endometritis, Salpenjitis (tüplerin iltaabı), Perihepatitis, Konjunktivitis, İnfertilite (kısırlık), Ektopik (dış) Gebelik, Kronik Pelvik Ağrı, Postinfeksiyöz Reaktif Artrit

Tanı amacıyla kültür alınması klamidya infeksiyonlarında önemlidir.Kadınlarda kültür rahim ağzı (serviks) ve idrar deliğinden (üretradan) alınır.

Tedavide en sık kullanılan klamidya antibiyotik tetrasiklinlerdir. Çocuklar, gebelerve süt emziren anneler makrolidlerle (eritromisin) tedavi edilmelidirler. Komplike olmayan olgularda tedavi 7 günden az olmamalıdır.Komplike olgularda ise süre en az iki haftadır.Cinsel ilişki tedavi süresince yasaklanır. Eş tedavisi şarttır.