Vajinalis Enfeksiyon Çeşitleri

vajinalis-enfeksiyon

Vajinitisler

Vajinalis enfeksiyon vagina florası , ortam pH’sı, yaş, hormonal durum, seksüel aktivite, doğum kontrol yöntemi, kullanılan çeşitli ilaçlar, antibiyotikler ve cerrahi girişimlerle değişiklik gösterir. Bu florayı oluşturan başlıca mikroorganizmalar sırasıyla aerob ve anaerob fakültatif bulunabilen gram (+) çomak; laktobasiller (Döderlein basilleri), Bacteroides, Peptokoklar, Korinobakteriumlar, S.epidermidis, Peptostreptotkoklar, grup B veD Streptokoklar, E.coli ve Eubakteriumlar’dır. Görüldüğü gibi normal vaginal florada Gardnerella vaginalis, Candida albicans ve Trichomonas vaginalis de dahil, birçok mikroorganizma yer almaktadır. Ancak Neisseria gonorrhoeae, Herpes simplex ve HPV (Human Papiloma Virüs)’un bulunmayışı dikkat çekicidir.

Lökore Ne Anlama Gelir?

‘’Lökore” deyimi terminolojik olarak beyaz akıntı anlamına gelmekteyse de günümüzde hemen her çeşit ve renk akıntı için kullanılmaktadır. Lökorenin en sık nedeni infeksiyöz vaginittir. Burada da en sık etkenler sıklık sırasına göre; Gardnerella vaginalis, Candidalar, Trichomonas vaginalis ve gonokoklardır. Bunun dışında vaginada yabancı cisim, viral ajanlar (Herpesvirüs, Human papilloma virüs ), atrofik vaginit ve parazit gibi  nedenlerle aşırı vaginal akıntı ortaya çıkabilir. Vaginal akıntısı olan hastalarda %20-25’inde neden servisittir (rahim ağzı enfeksiyonu). İnfeksiyöz servisitte sırasıyla N.gonorrhoeae, C.trachomatis, Herpes simplex, T.vaginalis etken olabilmektedir.

Önemli Vaginitler

Bunlardan başka özellikle prepübertal ve postmenopozal dönemde görülen ve belli bir etken saptanamayan vaginistlere de nonspesifik vaginitis adı verilmektedir.

Bunun yanında ovülasyon (servikal mukusda ovülasyon zamanında su oranının artışı ), koitus, vaginal adenozis, servikal ektopi, eversion ve anovülasyon (sürekli östrojen etkisine bağlı, servikal mukusun miktar olarak artışı ) gibi durumlarda fizyolojik olarak da aşırı vaginal akıntı görülebilir.

Akıntı şikayeti ile başvuran bir hastaya yaklaşımda en önemli basamak kuşkusuz doğru tanıdır. Bu, özellikle tekrarlayan vaginitlerde çok önemlidir. Tüm jinekolojik sorunlarınızın için uzman hekimlerimizin tedavi yöntemlerinden ve tavsiyelerinden yararlanabilirsiniz.