Yumurta Toplamak (Oocyte pick-up, OPU)

yumurta-toplamak

Yumurta toplamak trans-vaginal ultrasonografi probuna adapte edilmiş bir iğne vasıtasıyla yumurta içeren ve folikül adı verilen içi sıvı dolu yapıların boşatılması işlemidir.Tüplere toplanan folikül sıvısı içinde yumurta olup olmadığı embriyolog tarafından bildirilir. Yumurta gelmediği takdirde özel sıvı verilerek follikül boşluğu yıkanır ve içinde kalmış olabilecek yumurta alınmaya çalışılır (Flushing) (Folikül Yıkama). Buşekilde tüm follüküller aspire edilinceye kadar işleme devam edilir.10 mm üzerindeki tüm foliküller boşaltıldıktan sonra yumurta toplamak işlemine son verilir. 

Yumurta Toplama İşleminin Aşamaları

Bu işlemin toplam süresi genellikle 30 dakikayı geçmemektedir. Yumurtalar toplandıktan sonra laboratuarda incelenerek yumurta sayısı ve olgun olup olmadıkları değerlendirilir. Olgun olan yumurtalara dölleme işlemi uygulanır. Yumurta toplama işleminin ardından hasta 1-2 saat dinlendikten sonra evine gidebilir. Yumurta Toplama İşlemi Sonrası progesteron uygulanımı ile rahim içi tabakası [endometrium] desteklenir ve embryonun rahim içine yerleşmesi için uygun ortam yaratılır.(Luteal destek)

Oosit toplama işleminin komplikasyon oranı oldukça düşüktür.Yumurtaların toplanması esnasında kullanılan iğneye bağlı olarak çok düşük oranlarda enfeksiyon ve kanama riski vardır. Enfeksiyon meydana gelirse damar yolu ile antibiyotik verilebilir. Çok nadiren hastanede gözlem veya laparoskopi gerekebilir. Çok nadiren barsak, mesane, damar gibi komşu organ yaralanmaları, pelvik abse görülebilir. Özellikle endometrioma varlığı, içerdiği kanın uygun besi yeri olması nedeni ile pelvik abse açısından önemli bir risk faktörüdür.

Erkeklerde Sperm Arama

Yumurta toplama günü 3-5 gün cinsel perhiz uygulamış erkek sperm örneği verir. Bazı durumlarda aspirasyon veya biyopsi ile testislerden sperm alınması gerekli olabilir. Eğer normal semenden sperm elde edilemeyeceği önceden belirlenmiş ise (yani semende sperm görülemeyen vakalar ‘azospermi’ yada görülse de kalitesi ve hareketi olmayan vakalar) yumurta toplama günü öncesi iğne ya da biyopsi yolu ile testisten sperm elde edilmeye çalışılacaktır.

Azospermik Erkeklerde Sperm Arama Yöntemleri:

  • MESA : Mikro cerrahi epididimal sperm aspirasyonu
  • PESA : Perkütan testiküler sperm aspirasyonu
  • TESA : Testiküler sperm aspirasyonu
  • TESE : Testiküler sperm extrasyonu